Jobs 1 to 10 of 19,396
Create your CV - It only takes a few seconds

Kế toán Kiểm soát đơn hàng

TARA - 9 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán/kiểm toán/tài chính. Thành thạo vi tính văn phòng, sẽ được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm kế toán. Kiểm tra các chỉ tiêu/chứng từ trên đơn hàng;...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

VIETTRAVEL - Thành phố Hồ Chí Minh   +2 locations
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán. Thanh toán các khoản chi phí. Theo dõi hạch toán trả chi phí liên quan....

Nhân viên kế toán

Xuất Nhập Khẩu An Giang - Long Xuyên
Nhân viên Kế toán. Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về kế toán. Tp Châu Đốc....

Nhân viên kế toán thanh toán/Thuế - Công ty Sông Nhuệ

SOHACO - Hà Nội
Nhân viên kế toán thanh toán - kế toán thuế. Vận hành nghiệp vụ kế toán thanh toán:. Vận hành nghiệp vụ kế toán:. Thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng....

Nhân viên Kế toán

Vega Corporation - Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán; Hạch toán phát sinh, giao dịch ngân hàng, thuế, đối soát dịch vụ. Yêu cầu công việc :....

Nhân viên kế toán

ZINNIA - 4 reviews - Hà Nội
Có 2 3 năm kinh nghiệm trong công tác Kế toán thanh toán, Kế toán tổng hợp. Quản lý tài chính của phòng kế toán và theo quy định chung của pháp luật về tài...

Nhân viên Kế toán

Đầu Tư Tây Bắc - Hà Nội
Cao đẳng/Đại học các nghành kế toán, kiểm toán hoặc lien quan. Phân tích, phân loại chứng từ, hạch toán, lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định....

Nhân viên Kế toán

Aroma - 25 reviews - Hà Nội
Quản lý các khoản thu- chi, công nợ, thuế , và các nghiệp vụ kế toán khác. Kiểm tra và hoạch toán doanh thu hàng ngày....

Nhân viên kế toán

B&F Việt Nam - Hà Nội
- Cập nhật thông tin lên phần mềm Misa - Tiếp nhận đơn hàng - Báo cáo bán hàng gồm doanh thu, doanh số hằng ngày, hằng tuần và cuối tháng - Trung thực, cẩn...

Nhân viên kế toán

Đại Cát Á - Việt Nam
Báo cáo cho Trưởng phòng Kế Toán. Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp. - Số lượng tuyển dụng:....