Jobs 1 to 10 of 9,477
Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Pháp Chế

Coteccons - 3 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh
Kiểm soát các hoạt động pháp của Công ty; Dự báo các chính sách và pháp luật, quản rủi ro nảy sinh; Tham mưu xây dựng hệ thống pháp chế của Công ty;...

Nhân viên pháp chế

Tôn Đông Á - Bình Dương
Tư vấn pháp luật. Cập nhật và hệ thống hóa các văn bản pháp luật. Quản cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, danh sách cổ đông... Số lượng cần tuyển:....

Chuyên viên Pháp

Trường Hải AUTO - Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện các thủ tục pháp doanh nghiệp, đất đai, xây dựng. Tư vấn các vấn đề pháp phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và hệ thống...

- 01 chuyên viên Pháp chế tuân thủ - 22/07/2017

CFC - 45 reviews - Việt Nam
Của các văn bản pháp mới mà Ngân. Pháp chế Tuân thủ. lịch Tiếng Việt theo mẫu của. Hợp với những thay đổi của pháp luật....

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - HCM

PNJ - 3 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện các thủ tục pháp và quản hồ sơ Giấy đăng ký kinh doanh toàn công ty. Xem xét tính pháp của giấy tờ nhà đất và chủ sở hữu....

Chuyên viên Chính Dịch vụ Pháp

VIB - Thành phố Hồ Chí Minh
Nhằm hạn chế rủi ro pháp , bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của VIB.Xây dựng mẫu Hợp đồng, thẩm định dự thảo Hợp đồng và đám phán Hợp đồng.Xây dựng, thẩm...

Nhân viên Pháp

JAPFA - Long An
Các công việc liên quan khác theo sự yêu cầu của Giám đốc pháp . Nghiên cứu các quy định, cung cấp tài liệu để hỗ trợ Giám đốc P háp trong việc cung cấp tư...

Nhân Viên Pháp

Trần Doãn - Thành phố Hồ Chí Minh
Pháp / Luật. Dự báo các chính sách và pháp luật, quản rủi ro phát sinh; Tham mưu xây dựng hệ thống pháp chế của Công ty;...

Nhân Viên Pháp

Kiến Luật - Thành phố Hồ Chí Minh
Pháp / Luật. Soạn thảo và tư vấn các vấn đề về pháp công ty như:. Làm việc với cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề về pháp cho khách hàng....

Chuyên viên Pháp chế

Tập Đoàn BRG - Hà Nội
Tập đoàn BRG Tầng 5 tòa nhà 18 Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thư ký Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên...