Jobs 1 to 10 of 8,834
Create your CV - It only takes a few seconds

CHUYÊN VIÊN XỬ NỢ ĐỊA BÀN

Seabank - 5 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh
CHUYÊN VIÊN XỬ NỢ ĐỊA BÀN. Đề xuất/Trình phương án xử nợ gồm:. Thực hiện phương án xử nợ (nợ gồm:. Tiếp nhận các khoản nợ, thu hồi nợ bằng biện pháp...

Chuyên viên pháp chế

ZINNIA - 4 reviews - Hà Nội
Thực hiện các thủ tục pháp của Công ty; Có khả năng sáng tạo, tìm ra giải pháp quản để đạt hiệu quả công việc;...

Chuyên Viên Pháp Chế

Tập Đoàn BRG - Thành phố Hồ Chí Minh
Xem xét, đánh giá, đề xuất ý kiến, phương án giải quyết đối với từng công việc cụ thể liên quan đến thủ tục pháp của các công ty thành viên, các dự án và các...

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - HCM

PNJ - 5 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện các thủ tục pháp và quản hồ sơ Giấy đăng ký kinh doanh toàn công ty. Xem xét tính pháp của giấy tờ nhà đất và chủ sở hữu....

Chuyên viên Pháp chế cao cấp

FECON - 5 reviews - Hà Nội
Đảm bảo cách xử sự việc phù hợp với pháp luậtvà thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty....

Chuyên viên Pháp chế

CMC - 935 reviews - Hà Nội
Có kiến thức pháp nền tảng chắc chắn. Có khả năng sử dụng tốt Tiếng Anh pháp . Tư vấn các vấn đề pháp , hướng dẫn các Phòng/ Ban thực hiện các thủ tục,...

BIDGROUP - CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

BIDGROUP - Hà Nội
Tư vấn pháp luật và kiểm soát rủi ro pháp :. Đánh giá các rủi ro pháp trong hoạt động, trong các sản phẩm, dịch vụ của Công ty đưa ra giải pháp khắc phục,...

Chuyên viên Pháp chế

Capital House - 3 reviews - Hà Nội
Tư vấn các vấn đề pháp về dự án đầu tư, thủ tục pháp trong kinh doanh Bất động sản. Phòng ngừa các rủi ro về pháp cho các dự án....

Chuyên viên Cao cấp Ban Pháp chế tại Hà Nội

Tập đoàn Sun Group - Hà Nội
Tư vấn, rà soát, đàm phán các hợp đồng, các vấn đề pháp khi mua bán, sử dụng dịch vụ, cho thuê, thuê quản bất động sản với các đối tác, nhà cung cấp....

Chuyên Viên Pháp Chế

BRG Group - 9 reviews - Hà Nội
Xem xét, đánh giá, đề xuất ý kiến, phương án giải quyết đối với từng công việc cụ thể liên quan đến thủ tục pháp của các công ty thành viên, các dự án và các...