Techcombank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Jobs 1 to 10 of 251
Create your CV - It only takes a few seconds

Giao dịch viên

Techcombank - 13 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh   +1 location
Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ + Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng...

Thực tập sinh Giao dịch viên

Techcombank - 13 reviews - Hà Nội
A. Chức năng, nhiệm vụ 1/ Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ (70% tổng quỹ thời gian), như: - Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các...

Tuyển dụng tập trung - GIAO DỊCH VIÊN - Khu vực miền Bắc

Techcombank - 13 reviews - Hà Nội
Ứng viên quan tâm vui lòng download thông tin ứng viên theo mẫu của Techcombank và gửi về mail huyenvtt8@techcombank.com.vn với tiêu đề email hoặc apply trực...

Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại - Không yêu cầu kinh ngh...

Techcombank - 13 reviews - Hà Nội
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo mẫu Techcombank (bắt buộc bản file excel) gửi về địa chỉ mail huongtt12@techcombank.com.vn hoặc nộp đơn trực tuyến phía...

Chuyên viên thời vụ Quản lý tài sản

Techcombank - 13 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh
Là đầu mối tiếp nhận xử lý và kiểm soát các yêu cầu cấp phát/ sửa chữa tài sản : đảm bảo yêu cầu là đúng và phù hợp với những Quy chuẩn thiết bị được ban hành...

Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh nguồn vốn

Techcombank - 13 reviews - Hà Nội
Đảm bảo rằng TFC kiểm soát và tính toán chính xác và hiệu quả lợi nhuận tất cả các giao dịch của KNV, phù hợp với các yêu cầu của ngân hàng, và duy trì một cấu...

Nhân viên đặc nhiệm

Techcombank - 13 reviews - Hà Nội
+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên phù hợp. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo mẫu Techcombank về địa chỉ mail:....

Thực tập sinh & Cộng tác viên

Techcombank - 13 reviews - Hà Nội
Hiện nay Khối Quản trị nguồn nhân lực, ngân hàng Techcombank đang dành cơ hội thực tập hoặc ký hợp đồng nhân sự dịch vụ cho các bạn....

Tuyển dụng tập trung - Giao dịch viên – [Miền Nam]

Techcombank - 13 reviews - Ninh Bình
- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của TCB. - Cung cấp dịch vụ cho...

Giám đốc dự án

Techcombank - 13 reviews - Hà Nội
1. Manage assigned IT projects: • Make plan and implement IT projects as assignment from IT Directors. • Estimate and allocate required resource for...