Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,556 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
30,000,000 VNĐ a month
 • Đôn đốc Giám sát bán hàng thực hiện chỉ tiêu bán hàng và nội qui Công ty.
 • Quản lý việc tuân thủ lịch trình bán hàng, các quy định tác nghiệp của các Giám sát…
8,668,434 VNĐ - 11,668,434 VNĐ a month
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ.
 • Có bằng lái xe máy.
DILIGO HOLDINGS
Quảng Trị
10,000,000 VNĐ a month
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Phát triển hệ thống khách hàng.
 • Bao phủ và chiếm lĩnh điểm bán.
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
Kiên Giang
 • Trưng bày hàng đúng giá, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, gắn đúng bảng giá cho sản phẩm, lau dọn quầy kệ, soạn đơn hàng cho khách hàng.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
COOPMART TUYỂN DỤNG
Thành phố Hồ Chí Minh
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Bán hàng trưng bày sẵn trong quầy hàng siêu thị, vệ sinh nơi quầy bán, tư vấn sản phẩm cho khách khi cần..v.v...
 • + ca 4 tiếng 3.000.000 đ + 300k phụ cấp.
Dược Pha Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a year
 • Kiểm soát thu tiền hàng và công nợ hàng giao theo các quy định chính sách kênh bán hàng, chính sách thanh toán của Pha Nam.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.
8,447,434 VNĐ - 11,447,434 VNĐ a month
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ.
 • Có bằng lái xe máy.
Dược phẩm Ích Nhân
Thành phố Hồ Chí Minh
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ a month
 • Bán thuốc theo toa cho khách hàng.
 • Tư vấn thuốc cho khách hàng.
 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng.
 • Hỗ trợ sắp xếp thuốc lên tủ kệ.
BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.
 • + 15 nhân viên giữ quầy đồ cho khách hàng.
 • + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách…
DILIGO HOLDINGS
Đồng Tháp
10,000,000 VNĐ a month
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Làm việc tại cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.