Create your CV - It only takes a few seconds

Bhnt Prudential Việt Nam Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh Tiếp Thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao | Kênh Hợp Tác Ng...

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Ðà Nẵng
7,000,000 VNĐ a month
 • Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao | Kênh Bancassur...

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Bà Rịa - Vũng Tàu
7,000,000 VNĐ a month
 • Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.

[Tam Kỳ - Quảng Nam] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao -... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Quảng Nam
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM.
 • 0 - 1 năm kinh nghiệm.

[CN Kiên Giang] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao _ K... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Kiên Giang
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM.
 • 1 - 2 năm kinh nghiệm.

[Cam Ranh - Khánh Hòa] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kê... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Khánh Hòa
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM.
 • 1 - 2 năm kinh nghiệm.

[CN Quảng Nam] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao _ Kênh Hợ...

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Quảng Nam
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!

[Bến Cát - Bình Dương] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Bình Dương
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM.
 • 1 - 2 năm kinh nghiệm.

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao - Kênh Bancassuranc...

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Nghệ An
7,000,000 VNĐ a month
 • Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.

[Thị Xã Phú Mỹ/Bà Rịa - Vũng Tàu] Chuyên Viên Hoạch Định Sản... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!

(Thủ Dầu Một - Bình Dương) Nhân Viên Field Sale new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Bình Dương
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý.
 • 80% khách hàng đã được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales.
 • 0 - 1 năm kinh nghiệm.

[MSB Châu Quới/Châu Phú/ Châu Đốc] Chuyên Viên Hoạch Định Tà... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
An Giang
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cao Cấp | Kênh Hợp Tác Ngân...

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Bình Dương
7,000,000 VNĐ a month
 • Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.

[TX. Thuận An/Bình Dương] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính C... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Bình Dương
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!

[Quận 1, HCM]

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh…

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao_Kênh Hợp Tác Ngân H... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Đồng Tháp
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Nếu đồng ý, Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Overall, how relevant are these jobs?

Not at all

Somewhat

Extremely

Get new jobs for this search by email