Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Lưu trữ chứng từ liên quan nhập – xuất kho theo quy định của Công ty.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Quản lý kho.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VAS TUỆ MINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần Thép VAS Tuệ Minh đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm TRƯỞNG BỘ PHẬN NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG (VAS GROUP) trong…
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
Bình Dương +1 location
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Phân tích, đánh giá thường xuyên năng lực của khách hàng để có chính sách hợp tác phù hợp trong từng…
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Giám sát việc thực hiện bảo hộ lao động của Công - nhân viên;
 • Giám sát vệ sinh khuôn viên nhà máy;
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VAS TUỆ MINH
Bình Dương
7,000,000 VNĐ a month
 • Công Ty Cổ Phần Thép VAS Tuệ Minh đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 23 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN THỐNG KÊ trong ngành Kế toán…
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
Bình Dương
 • Chăm sóc, phát triển những khách hàng cũ được công ty giao;
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ;
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Người quản lý.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VAS TUỆ MINH
Bình Dương
8,000,000 VNĐ a month
 • Công Ty Cổ Phần Thép VAS Tuệ Minh đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN trong ngành…
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Đào tạo, huấn luyện công nhân về vệ sinh an toàn lao động.
 • Đề xuất những điểm không phù hợp, rủi ro.