Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng DBA jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kỹ Sư Quản Trị CSDL new

15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
  • Công ty Cổ phần Công trình Viettel.
  • Tổng Công ty đã xây dựng được hệ...
  • Giới thiệu về công ty.
  • Đề xuất giải pháp xây dựng, nâng cấp ứng dụng cho công tác VHKT:

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Công Ty Cổ Phần Toàn Thắng
Hà Nội
  • Công Ty Cổ Phần Toàn Thắng.
  • Tham gia xây dựng, triển khai các hệ thống.
  • Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo phân công của Trưởng phòng CNTT.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email