Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Kn Và Xây Dựng Hoàng Trung Phú jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Giám sát công trình

Công Ty CP KN Xây Dựng Hoàng Trung Phú
Bình Dương
  • CÔNG TY CP KN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG PHÚ.
  • Chúng tôi thành lập công ty năm 2011 dưới dạng công ty cổ phần.
  • Chúng tôi Tổng hợp giải pháp thi công, xây dựng…

Họa viên kiến trúc

Công Ty CP KN Xây Dựng Hoàng Trung Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY CP KN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG PHÚ.
  • Chúng tôi thành lập công ty năm 2011 dưới dạng công ty cổ phần.
  • Chúng tôi Tổng hợp giải pháp thi công, xây dựng…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email