Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Dược Hải Long jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs

Nhân viên nhập liệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhanh nhẹn, có trí cầu tiến.

Nhân viên lễ tân

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên kiểm tra chất lượng

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Nhân viên hỗ trợ văn phòng

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhanh nhẹn, có trí cầu tiến.

Nhân viên QC/KCS

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên hành chính văn phòng

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhanh nhẹn, có trí cầu tiến.

Nhân viên kiểm hàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên thư kí văn phòng

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên kho

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên thu ngân

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI LONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Dược Hải Long.
 • Công ty TNHH Dược Hải Long đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: