Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Dynaplast Packaging Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Nhập dữ liệu vào hệ thống SAP.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Nhập dữ liệu vào hệ thống SAP.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Theo dõi đơn hàng từ bộ phận bán hàng và từ khách hàng.
 • Cập nhật kế hoạch sản xuất, sản lượng hằng ngày.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Thực hiện các lệnh thanh toán cho nhà cung cấp và ghi lại giao dịch ngân hàng và tiền mặt trong phần mềm SAP.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Quản lý chi tiết liên quan đến khuôn cho các sản phẩm chai nhựa.
 • Bảo trì khuôn theo kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng khuôn.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Đôn đốc, giám sát công nhân.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Các công việc khác liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận.
 • Nhanh nhẹn và chịu áp lực công việc cao.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
 • Đôn đốc, giám sát công nhân.
 • Có tăng ca tùy theo nhu cầu công việc.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Bắc Ninh
 • Training course related to Plastic Packaging.
 • At least 5 year working at Mgr level, prefer candidate have experience of plastic packaging, mool tool.