Create your CV - It only takes a few seconds

Chi Nhánh Xây Dựng Idico jobs

Page 1 of 2 jobs

Kỹ Sư Xây Dựng

Chi Nhánh Xây Dựng Idico
Ðà Nẵng
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
  • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.
  • Ưu tiên người ngoại tỉnh.

Nhân Viên KCS

Chi Nhánh Xây Dựng Idico
Ðà Nẵng
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
  • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.
  • Có bằng trung cấp trở lên.
» Create your CV - It only takes a few seconds