Create your CV - It only takes a few seconds

Chuỗi Siêu Thị Heppy Mart jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Nhân viên bán hàng, thu ngân, phụ bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ a month
 • Siêu thị HEPPY MART đang thây đổi nhân sự cần tuyển nhân sự mới:
 • Lt;br / gt;+ 3 phụ bán hàng ;
 • Lt;br / gt;+ 2 thu ngân :
 • G ’ g ’ lt;br / gt;+ Chiều:

Bán hàng, đóng gói

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • 7h 50’ - 11g 50’ lt;br / gt;+Chiều :
 • 13h 00’ - 17h 00’ lt;br / gt;+ Tới :
 • 18h 00’ - 22h 00’ lt;br / gt;***.
 • Lt;br / gt;- Bán hàng, tư vấn, xắp xếp hàng hoá, lau…

Nhân viên bán hàng, phụ bán hàng, đóng gói, xếp hàng kho

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Bán hàng, tư vấn, lấy sản phẩm cho khách hàng, lau dọn cửa hàng, lt;br / gt;Kiểm tra hạn sử dụng của các mặt hàng lt;br / gt;Đóng gói sản phẩm , lt;br / gt;Sếp…

Phụ bán hàng, Xếp hàng kho, bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,500,000 VNĐ a month
 • 7h 30’ - 11h 30’ lt;br / gt;+ Chiều:
 • 13h 00’ - 17h 00‘ lt;br / gt;+ Tối :
 • 18h 00’ - 22h 00’ lt;br / gt;Công việc:
 • Xếp các mặt hàng trong kho.

Nhân viên bán hàng

HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART cần bổ sung gấp nhân sự mới làm tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lt;br / gt;**Số Lượng:
 • Giờ phút giờ phút lt;br / gt;

Phụ bán hàng, bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • G g lt;br / gt;Công việc, phụ bán hàng, lấy hàng cho khách, xếp gọn hàng hoá lên kệ, lt;br / gt;Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hoá.
 • 7000K - 10000K VND một tháng.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email