Create your CV - It only takes a few seconds

Chuỗi Siêu Thị Heppy Mart jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Nhân viên bán hàng, phụ bán hàng, đóng gói, xếp hàng kho

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Bán hàng, tư vấn, lấy sản phẩm cho khách hàng, lau dọn cửa hàng, lt;br / gt;Kiểm tra hạn sử dụng của các mặt hàng lt;br / gt;Đóng gói sản phẩm , lt;br / gt;Sếp…

Bán hàng, đóng gói

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • 7h 50’ - 11g 50’ lt;br / gt;+Chiều :
 • 13h 00’ - 17h 00’ lt;br / gt;+ Tới :
 • 18h 00’ - 22h 00’ lt;br / gt;***.
 • Lt;br / gt;- Bán hàng, tư vấn, xắp xếp hàng hoá, lau…

Nhân viên bán hàng, thu ngân, phụ bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ a month
 • Siêu thị HEPPY MART đang thây đổi nhân sự cần tuyển nhân sự mới:
 • Lt;br / gt;+ 3 phụ bán hàng ;
 • Lt;br / gt;+ 2 thu ngân :
 • G ’ g ’ lt;br / gt;+ Chiều:

Phụ bán hàng, Xếp hàng kho, bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,500,000 VNĐ a month
 • 7h 30’ - 11h 30’ lt;br / gt;+ Chiều:
 • 13h 00’ - 17h 00‘ lt;br / gt;+ Tối :
 • 18h 00’ - 22h 00’ lt;br / gt;Công việc:
 • Xếp các mặt hàng trong kho.

Nhân viên bán hàng

HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART cần bổ sung gấp nhân sự mới làm tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lt;br / gt;**Số Lượng:
 • Giờ phút giờ phút lt;br / gt;

Phụ bán hàng, bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • G g lt;br / gt;Công việc, phụ bán hàng, lấy hàng cho khách, xếp gọn hàng hoá lên kệ, lt;br / gt;Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hoá.
 • 7000K - 10000K VND một tháng.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email