Cmc jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Jobs 1 to 10 of 196
Create your CV - It only takes a few seconds

Chuyên viên Truyền thông

CMC - 975 reviews - Hà Nội
Theo dõi và lưu trữ các tin bài liên quan về CMC trên báo đài. Lên kế hoạch, viết bài, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, biên tập, thiết kế, in ấn tạp chí nội bộ....

Chuyên viên Quản lý đào tạo

CMC - 975 reviews - Hà Nội
- Lập kế hoạch đào tạo theo tháng và kế hoạch của từng chương trình đào tạo đã được phê duyệt - Xác định nhu cầu đào tạo - Đánh giá lựa chọn giảng viên, nhà...

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Senior)

CMC - 975 reviews - Hà Nội
Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm toán nội bộ từng đơn vị Điều phối hoạt động kiểm toán với đơn vị thành viên và các...

Chuyên viên Xây dựng cơ bản

CMC - 975 reviews - Hà Nội
Căn cứ vào chiến lược của Công ty, thực hiện lập kế hoạch ngân sách XDCB hàng năm Đề xuất về chủ trương, quy mô và dự toán sơ bộ các dự án XDCB Tổ chức lập,...

Chuyên viên Tài chính - Vốn

CMC - 975 reviews - Hà Nội
- Làm việc với các tổ chức tín dụng về kế hoạch huy động vốn, phương án huy động, lãi suất huy động. - Thẩm định ngân sách hàng năm các công ty/đơn vị thành...

Trợ Lý Đối Ngoại

Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC - Hà Nội
( Mức lương: Thỏa thuận ) Tiếp nhận các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trong các hoạt động đối ngoại của công ty tập đoàn và các công ty thành viên...

Chuyên Viên Xây Dựng Cơ Bản

Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC - Thành phố Hồ Chí Minh
( Mức lương: Thỏa thuận ) Căn cứ vào chiến lược của Công ty, thực hiện lập kế hoạch ngân sách XDCB hàng năm Đề xuất về chủ trương, quy mô và dự toán sơ bộ...

Hr Performance Management

Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC - Hà Nội
( Mức lương: Thỏa thuận ) . Quản lý hiệu suất Xây dựng và quản trị hệ thống chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs). Xây dựng, hướng dẫn thực hiện và quản lý quy...

Hr Analyst

Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC - Hà Nội
( Mức lương: Thỏa thuận ) 1. Kiểm soát hệ thống báo cáo nhân sự, bao gồm HRIS và các báo cáo khác: Thiết kế hệ thống báo cáo nhân sự phục vụ yêu cầu quản...

Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh

CMC Telecom - 5 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh
– Hỗ trợ kinh doanh, quản lý hợp đồng, doanh thu, công nợ khách hàng – Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kinh doanh kiểm tra- thúc đẩy công nợ khách hàng thanh toán ...