Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 190 jobs
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Tiền Giang +26 locations
 • Trung thực, thân thiện, giao tiếp tốt.
 • Có khả năng thuyết phục cơ bản.
 • Ưu tiên từng kinh nghiệm về sale.
 • Có xe gắn máy, điện thoại hệ điều hành Android.
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop methods to unlock access to data for stakeholders across the Partnerships Organization.
 • Design, build and launch efficient & reliable data pipelines to…
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As FrontEnd Developer you will be involved in the planning, development, and maintenance of the web & mobile app supporting our products and services in GHN…
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As Mobile Engineer you will be involved in the planning, development, and maintenance of the mobile app supporting our products and services in GHN Express,…
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Quảng Nam +3 locations
 • Tìm kiếm khách tại khu vực nhu cầu sử dụng dịch vụ giao nhận.
 • Trung thực, thân thiện, giao tiếp tốt.
 • Có khả năng thuyết phục cơ bản.
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có xe gắn máy, điện thoại hệ điều hành Android.
 • Nhận hàng từ kho của công ty và chuyển đến tận tay khách hàng.
 • Thông thuộc đường tại khu vực ứng tuyển.
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Bắc Giang
 • Tìm kiếm khách tại khu vực nhu cầu sử dụng dịch vụ giao nhận.
 • Trung thực, thân thiện, giao tiếp tốt.
 • Có khả năng thuyết phục cơ bản.
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Performing creative analysis using incomplete data to answer strategic business questions and support program development.
 • Python, Java, C++, C#, Ruby).
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Đồng Nai
 • Có xe gắn máy, điện thoại hệ điều hành Android.
 • Nhận hàng từ kho của công ty và chuyển đến tận tay khách hàng.
 • Thông thuộc đường tại khu vực ứng tuyển.
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Đồng Nai +1 location
 • Có tinh thần trách nhiệm.
 • Có bằng lái xe B2 trở lên.
 • Có kinh nghiệm lái xe tải ít nhất 1 năm.
 • Theo ca, xoay ca (sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).