Eurowindow jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 128 jobs
Khánh Hòa
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ a month
 • Theo dõi và báo cáo tiến độ thi công, tiến độ + hoàn thiện hồ sơ (pháp lý, chất lượng, khối lượng...).
 • Tiến dộ nghiệm thu- thanh toán - quyết toán.
Bình Dương
 • Báo cáo tăng, giảm, chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.
 • Cập nhật thông tin vào phần mềm NS.
 • Lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự cho cán bộ công nhân viên nhà…
Khánh Hòa
 • Thực hiện tiếp nhận/ tổng hợp nhu cầu:
 • Nhân sự, thiết bị thi công, sản xuất...của các dự án, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch theo tiến độ hợp đồng và thực…
Khánh Hòa
 • Giám sát tiến độ nhập vật tư và chất lượng vật tư theo đề nghị đã duyệt.
 • Giám sát tiến độ và chất lượng gia công, sản xuất theo bản vẽ gia công đã duyệt.
Bình Dương
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Nhập vật tư theo chỉ đạo của Thủ kho.
 • Xuất kho theo chỉ đạo của Thủ kho.
 • Vào số liệu nhập, xuất kho vật tư.
 • Đối chiếu với kế toán công ty.
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Đảm nhận công việc thiết kế theo các đơn hàng được phân công từ các cấp Lãnh đạo Phòng.
 • Thống kê khối lượng, bản vẽ các sản phẩm phục vụ báo giá và sản xuất.
Khánh Hòa
 • Tiếp nhận kế hoạch công việc hằng ngày, tuần, tháng từ GĐ BQLCDA.
 • Phối hợp với CHT lập bảng kế hoạch ngân sách dự án dựa trên tiến độ, khối lượng công việc,…
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Công ty CP Eurowindow nhà máy 1 - Lô 49, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
 • Nhận cửa tại công trình do nhà máy giao.
 • Tuyển Nam tuổi từ 18~45.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Rà soát, thẩm tra thông tin các văn bản.
 • Tham gia đàm phán, kiểm tra hoặc soạn thảo các hợp động kinh tế, lao động...
 • Có thể thực hiện các thủ tục tố tụng.
Ðà Nẵng
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.