Create your CV - It only takes a few seconds

Fe Credit jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 322 jobs
Quảng Bình
 • Đảm bảo các hoạt động của các nhóm tuân thủ các chính sách, quy định và tiêu chuẩn của FE CREDIT.
 • Hỗ trợ Giám đốc vùng trong việc phát triển đội ngũ bán hàng…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Write clear, compelling copy for various communications medium (online & offline) while working with creative & digital CX professionals to recreate customer…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Create a detailed work plan which identifies and sequences the activities needed to successfully complete the project.
Phú Yên
 • Kiểm tra tuân thủ của đội ngũ bán hàng liên quan đến hoạt động làm việc, quy trình bán hàng, lịch làm việc, lịch viếng thăm đối tác,….
 • Kĩ năng giao tiếp tốt.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Credit Assessment Quality Control Specialist - POS & X-Sell Credit Assessment Quality Control Specialist - POS & X-Sell Credit Assessment Quality Control…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Database preparation and system error resolution:
 • Coordinate with relevant department to prepare monthly database for TSA calling.
PMAX
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Have a chance to work with very big clients/platforms such as Shopee, Lazada, Vingroup, PNJ, FE credit… This role will prepare you to.
Nghệ An
 • Xây dựng và quản lý các nhóm, theo dõi khối lượng bán hàng phù hợp với mục đích, chỉ tiêu và chiến lược kinh doanh của FE CREDIT.
 • Thưởng các ngày lễ trong năm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Responsible for coordinating project management activities of cross-functional projects, focused on projects related to Finance & Risk/Collections/Management…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Create, improve, and maintain CX-related creative content across communications platform (F2F, phone communications, web, app) to achieve our business goals.