Create your CV - It only takes a few seconds

Fecon Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Tiếp nhận, xử lý, luân chuyển/phát hành và lưu trữ các văn bản đến bên ngoài, văn bản đi, văn bản nội bộ của công ty theo đúng quy trình, quy định.
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Lập và thực thi chiến lược, thiết kế kiến trúc hệ thống cho hệ thống .
 • Xác định các KPI chủ chốt, lập kế hoạch hoạt động hàng năm, phân bổ KPI, tổ chức hoạt…
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Kiểm tra, theo dõi hạch toán và lên kế hoạch trả nợ các khoản phải trả cho nhà cung cấp trong nước, nước ngoài, ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các khoản…
FECON Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý thiết bị được giao:
 • Lập và cập nhật các hồ sơ về tình trạng máy móc thiết bị, kế hoạch sửa chữa, thay thế để đảm bảo an toàn thiết bị công trường.
FECON Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về công tác đấu thầu và quản lý chất lượng công trình;
 • Tiếp nhận hồ sơ thiết kế/ hồ sơ mời thầu từ bên A, làm rõ các…
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Tìm kiếm, phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư dự án (BĐS, hạ tầng và dự án khác).
 • Đánh giá, tổng hợp chung về thị trường, các lĩnh vực đầu tư.
FECON Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường:
 • Khảo sát điều kiện thi công, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, tham gia họp công tác an toàn với bên A, đề…
FECON Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lắp đặt điện phục vụ thi công theo công trường xây dựng.
 • Quản lý điện công trường:
 • Điện nước, điện chiếu sáng, điện phục vụ thi công.
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Tổ chức và trực tiếp tìm kiếm, nghiên cứu, sàng lọc, đánh giá các cơ hội.
 • Xây dựng phương án, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục và làm việc với cơ quan chức năng và…
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Trực tiếp lập dự toán các gói thầu đấu thầu, bao gồm các gói thầu Xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng.
 • Kiểm soát công tác bóc tách khối lượng của team kỹ sư…