Create your CV - It only takes a few seconds

Greenfeed jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 201 jobs

Quản Lý Kho new

Đồng Nai
 • Theo dõi, giám sát và quản lý hàng hóa nhập kho - xuất kho để pha lóc (thịt heo) và nhập hàng lại sau quy trình chế biến.
 • Có kiến thức về FIFO.

Thủ kho new

Đồng Nai
 • Cập nhật lượng hàng phát sinh nhập/xuất kho/chuyển kho trong ngày.
 • Kiểm soát pick hàng theo đúng SKU, trọng lượng, date.
 • Ghi nhận số liệu theo form mẫu.

Nhân viên Bảo trì điện (Nội trú) new

Bình Dương
 • Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện và khắc phục các sự cố phát sinh.
 • Kiểm tra, kiểm soát các lỗi, sự cố có khả năng phát sinh trong phạm vi trang trại.

Logistics Business Analyst

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Creating a detailed Logistics business analysis, outlining problems, opportunities and solutions for a business.

QC Staff new

7,000,000 VNĐ - 7,500,000 VNĐ a month
 • Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Hạn chót nộp hồ sơ:
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm, lập kế hoạch cải tiến chất lượng.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Chuyên Viên Xây Dựng Và Phát Triển Dự Án Trại new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế và điều chỉnh thiết kế các hạng mục xây dựng trong trại.
 • Bốc dự toán xây dựng.
 • Bố trí thiết kế mặt bằng trại.
 • Giám sát xây dựng dự án trại.

Nhân viên R&D new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, xây dựng hệ thống tài liệu của R&D, tiến hành thử nghiệm đánh giá shelf-life của sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến.

Brand & Communications Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Responsible for planning and executing marketing plans to achieve the targets.
 • Coordinate with R&D, Sales and agencies to roll out product launches, trade…

Chuyên viên R&D Bao Bì new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và thực hiện các mục tiêu, nội dung công việc được giao.
 • Tiến hành các thử nghiệm liên quan đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Graphics Designer

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Creation of Key visual, digital banner, infographic, packaging, video clips.
 • Oversee all design projects, from conception to delivery.

Nhân Viên Thủ Kho new

Đồng Nai
 • Trực tiếp chỉ đạo và bố trí công việc cho tất cả nhân viên trong kho, sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng sơ đồ luân chuyển kho.

Giám sát kho new

Đồng Nai
 • Kiểm soát các hoạt động kho/nghiệp vụ kho phát sinh trong ca được phân công đảm bảo hoạt động sản xuất , nhập xuất kho, kiểm soát hàng hóa, hao hụt.

Giám sát Thu mua new

 • Cân đối số lượng mua hàng gửi Thu Mua HO/ điều hàng nhập kho đ/v các nguyên liệu/phụ gia phụ trách.
 • Làm execution cho các mặt hàng được phân công:

ABAP Senior

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Work with Technical lead, Consultant and PM to design technical solutions and develop ABAP programs.
 • Take full responsibility for SAP development (code, unit…

Nhân Viên Bảo Trì

Thanh Hóa
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chửa, bảo trì và xử lý ngay lập tức các sự cố liên quan đến điện, nước của trại.
 • Tốt nghiệp trung cấp điện hoặc cơ khí.

Get new jobs for this search by email