Create your CV - It only takes a few seconds

Hojeong jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

Công ty TNHH Hojeong
Bắc Ninh
 • Điểm danh đầu giờ công nhân viên trong bộ phận.
 • Báo suất ăn hàng ngày.
 • Xác nhận công của công nhân viên trong bộ phận.
 • Gửi lên bộ phận Nhân sự tổng.

Nhân Viên Chất Lượng

Công ty TNHH Hojeong
Bắc Ninh
 • Kiểm tra, giám sát quy trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất.
 • Quản lý lỗi trong quá trình sản xuất.
 • Tham gia thử nghiệm, xử lý và đánh giá chất lượng sản…

Nhân Viên Cơ Điện

Công ty TNHH Hojeong
Bắc Ninh
 • Giám sát và bảo trì hệ thống điện, máy móc cho nhà máy (hệ thống tủ điện tổng;
 • Hệ thống điều hòa, hệ thống PCCC;
 • Hệ thống điện chiếu sáng;

Nhân Viên Data - Nhập Liệu

HOJEONG
Bắc Ninh
 • Hỗ trợ trưởng bộ phận các công việc về quản lý hành chính nhân sự trong xưởng.
 • Tương tác với phòng Hành chính Nhân sự khi có phát sinh.
 • Toàn thời gian cố định.

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công ty TNHH Hojeong
Bắc Ninh
 • Sửa chữa các sự cố kỹ thuật trong nhà máy.
 • Theo dõi vận hành, lập và thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật được phân công.

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Trên Line

Công ty TNHH Hojeong
Bắc Ninh
 • Quản lý dây truyền sản xuất.
 • Quản lý nhân lực công đoạn bộ phận.
 • Thực hiện các chức năng của Quản lý sản xuất để đảm bảo sản xuất những sản phẩm với chất lượng…

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

HOJEONG
Bắc Ninh
 • Điểm danh đầu giờ công nhân viên trong bộ phận.
 • Báo suất ăn hàng ngày.
 • Xác nhận công của công nhân viên trong bộ phận.
 • Gửi lên bộ phận Nhân sự tổng.

Tổ Trưởng Sản Xuất (Subleader)

Công ty TNHH Hojeong
Bắc Ninh
 • Quản lý nhân lực công đoạn bộ phận.
 • Thực hiện cácnhiệm vụcủatổ trưởngsản xuất để đảm bảo giữ gìn trật tự, vệ sinh trên line, sản xuất những sản phẩm với chất…

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Hojeong
Bắc Ninh
 • Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

HOJEONG
Bắc Ninh
 • Sửa chữa các sự cố kỹ thuật trong nhà máy.
 • Theo dõi vận hành, lập và thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật được phân công.