Page 1 of 7,815 jobs
Create your CV - It only takes a few seconds

Thư Ký Kế Toán (Accountant Clerk)

Công Ty TNHH DSV Air & Sea
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) - Check payment and clearing receipt on system - Prepare supporting documents for oversea payment - Prepare payment...

Kiểm soát viên Kế toán giao dịch

PG Bank
Bắc Ninh
Có hiểu biết về hạch toán kế toán Ngân hàng. Kiểm tra báo cáo ngày, lập các báo cáo định kỳ và đột xuất. Đối chiếu, kiểm tra, soát xét chứng từ và chịu trách...

Kế toán Chi phí

Xây Dựng An Phong
Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên; Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí Kế toán chi phí; Kiểm soát hoạt động thu chi của các công trình....

Nhân viên kế toán - HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán tiền. Kế toán bán hàng. Kiểm tra, luân chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán. Kế toán công nợ phải thu....

Kế toán viên (kinh nghiệm kế toán kho)

Có ít nhất 6 tháng-1 năm kinh nghiệm kế toán. Các công việc phát sinh khác từ Kế toán trưởng và BGĐ. Đối chiếu và hạch toán thu chi mảng quẹt thiết bị....

Kế Toán Thuế

CÔNG TY THỜI TRANG MỐT QUỐC TẾ
Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán. Văn phòng,Kế toán/Kiểm toán. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ thuế hiện hành....

Kế Toán Giá Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC - KỸ THUẬT XÂY DỰNG SÀI...
Thành phố Hồ Chí Minh
Tài chính, kế toán. Nhận bảng kê khai thuế (từ kế toán tổng hợp). Có kiến thức cơ bản về pháp luật thuế, kế toán. Văn phòng,Kế toán/Kiểm toán....

Kế Toán Kho

Công ty TNHH Xuân Vy
Thành phố Hồ Chí Minh
 Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Kế toán.  Sử dụng máy vi tính thành thạo (Internet, Excel, phần mềm kế toán …)....

Kiểm Soát Viên Kế Toán Giao Dịch

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
Bắc Ninh
Có hiểu biết về hạch toán kế toán Ngân hàng. Ngân Hàng/Tài chính,Kế toán/Kiểm toán. Kiểm tra báo cáo ngày, lập các báo cáo định kỳ và đột xuất....

Kế Toán Thanh Toán (Junior Accounts Payable Officer)

AS White Global
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) Accounts Payable Process Owners: action on all exceptions on supplier invoicing, as required by Accounts Payable...