Create your CV - It only takes a few seconds

Media Mart jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 52 jobs

Thủ kho

 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị.
 • Tổ chức công việc xuất-nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.

nhân viên bán hàng

 • Tư vấn, thuyết phục khách hàng về sản phẩm điện máy:
 • Mobile, điện tử, điện lạnh, gia dụng, IT...
 • Và các chương trình chính sách bán hàng của siêu thị.

Quản lý kho vận

 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị.
 • Tổ chức công việc xuất-nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.

nhân viên Kho

 • Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa trong kho.
 • Thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa.
 • Vận chuyển các sản phẩm điện máy và điều hòa từ siêu thị đến địa…

nhân viên kho vận

 • Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa trong kho.
 • Thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa.
 • Vận chuyển các sản phẩm điện máy và điều hòa từ siêu thị đến địa…

nhân viên thủ kho chi nhánh La Khê, Hà Đông, Hà Nội

 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị.
 • Tổ chức công việc xuất-nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.

nhân viên bán hàng online

 • Tiếp nhận các cuộc gọi của khách hàng, tư vấn, thuyết phục khách hàng về sản phẩm :
 • Mobile, điện tử, điện lạnh, gia dụng, IT...

Chuyên viên

 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật hoặc các chuyên ngành tương đương (ưu tiên Nam)…

nhân viên nam Giao

 • Tiếp nhận đơn hàng từ quản lý bộ phận.
 • Liên hệ khách hàng để xác định lại thời gian và địa điểm giao hàng.
 • Làm thủ tục xuất kho và kiểm tra hàng hóa trước khi…

05 Giám đốc / Phó giám đốc

 • Trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Siêu thị.
 • Tham gia cùng bàn Ban Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển…