Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 199 jobs

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Giao Dịch Viên

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Chuyên viên khách hàng, Kiểm soát viên

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ h...

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Bưu điện tỉnh Hà Giang thông báo dụng lao động

VNPost
Hà Nội
 • Theo quy định của Bộ Luật Lao động và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
 • BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ GIANG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG.
 • Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện.

Tổ trưởng Phòng khách hàng, Giao dịch viên, kiểm soát viên

 • Tổ chức công tác kinh doanh các sản phẩm Ví Việt, thẻ ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng điện tử,…;
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn…

Kiểm soát viên, Giao dịch viên

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Khách hàng, Chuy...

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…