Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 235 jobs

Chuyên viên khách hàng, Kiểm soát viên, Giao dịch viên tại V...

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Tuyển dụng Chuyên viên KHCN, Giao dịch viên, Chuyên viên Quả...

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Trụ sở Rạch Giá và Phòng giao dịch Hà Tiên, Châu Thành, U Mi...

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Xử...

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI YAMAHA TOWN – HỒ CHÍ MINH new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nộp trực tiếp/ Nộp qua đường bưu điện:
 • Quản lý dữ liệu thông tin khách hàng.
 • Quản lý tồn kho & lập báo cáo bán hàng.
 • Chỉ liên hệ với những hồ sơ đạt yêu cầu.

Giao dịch viên

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

[Vĩnh Phúc] Giao Dịch Viên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
Vĩnh Phúc
 • Giao Dịch Viên Ngân Hàng.
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Kỹ năng:Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.

tuyển dụng tổ trưởng Phòng khách hàng, Giao dịch viên, kiểm...

 • Tổ chức công tác kinh doanh các sản phẩm Ví Việt, thẻ ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng điện tử,…;
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn…

Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Tuyển dụng Các vị trí Quản lý và Chuyên viên

 • Tổ chức công tác kinh doanh các sản phẩm Ví Việt, thẻ ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng điện tử,….
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn…

Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách Kế toán Ngân quỹ new

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

 • Kinh doanh các sản phẩm Ví Việt, thẻ ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng điện tử,….
 • Tổ chức công tác kinh doanh các sản phẩm Ví Việt, thẻ ngân hàng và các dịch…

Phú Yên - Giao Dịch Viên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
Phú Yên
 • Giao Dịch Viên Ngân Hàng.
 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Kỹ năng:Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.

[Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
Vĩnh Phúc
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp;
 • Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.