Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Tuyển Dụng Dai Bui Truong jobs

Page 1 of 7 jobs

Tuyển dụng lập trình viên mobile

Nhà Tuyển Dụng Dai Bui Truong
Thành phố Hồ Chí Minh
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ a month
 • Dai Bui Truong đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng lập trình viên mobile trong ngành IT phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…

Tuyển gấp nhân viên triển khai new

Nhà Tuyển Dụng Dai Bui Truong
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dai Bui Truong đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển gấp nhân viên triển khai trong ngành IT phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…

Tuyển gấp kỹ thuật viên oddo

Nhà Tuyển Dụng Dai Bui Truong
Thành phố Hồ Chí Minh
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a year
 • Dai Bui Truong đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển gấp kỹ thuật viên oddo trong ngành Kỹ thuật được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Dai Bui…

Tuyển dụng lập trình viên python

Nhà Tuyển Dụng Dai Bui Truong
Thành phố Hồ Chí Minh
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ a month
 • Dai Bui Truong đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng lập trình viên python trong ngành IT phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…

Tuyển lập trình viên net

Nhà Tuyển Dụng Dai Bui Truong
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Dai Bui Truong đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển lập trình viên net trong ngành IT phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Dai Bui…

Tuyển nhân viên tư vấn

Nhà Tuyển Dụng Dai Bui Truong
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • Dai Bui Truong đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên tư vấn trong ngành Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí…

Tuyển gấp lập trình viên pyhon

Nhà Tuyển Dụng Dai Bui Truong
Thành phố Hồ Chí Minh
18,000,000 VNĐ a month
 • Dai Bui Truong đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển gấp lập trình viên pyhon trong ngành IT phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…
» Create your CV - It only takes a few seconds