Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 33,871 jobs
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, hỗ trợ tín…
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel.
 • Phối hợp với Phòng Kinh doanh/Phòng Khách hàng Doanh nghiệp/Phòng…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support foreign teachers in class by providing assistance in matters such as class management, giving extra help to students, providing extra support for…
Bình Vinh Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ a month
 • + Thông Tin Liên Hệ Phòng Nhân Sự:
 • Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường.
 • Khai thác nghiên cứu ra các sản phẩm mới, các mặt hàng mới liên quan tới thực phẩm…
Thành phố Hồ Chí Minh
9,000,000 VNĐ a month
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Kế toán công nợ phải thu.
 • Kiểm tra, luân chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán.
 • Công việc admin ở cửa hàng như:
Thành phố Hồ Chí Minh
6,500,000 VNĐ a month
 • Ưu tiên các bạn sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ QTKD.
 • Hỗ trợ các công tác hành chính của phòng thẩm định (chấm công, order văn phòng…
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel.
 • Giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến nghiệp vụ hoặc…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Assist in administration activities in HCMC head office and Rep Offices.
 • Handle payment all issued cost include:
 • Oder stamp, name card, ID card….
Công ty TNHH Minh Vân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lương thỏa thuận, tùy năng lực của ứng viên.
 • Nhập dữ liệu từ sổ tay của thủ kho vào phần mềm misa hoăcexcel.
 • Hổ trợ kiểm tra hàng nhập , xuất kho.
Công Ty TNHH Prominent ( Việt Nam ) / Itochu Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Answer and direct phone calls, serve as Receptionist.
 • Write and distribute email, correspondence memos, letters, faxes and forms.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):