Novaland jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 86 jobs
YouNet Media
Thành phố Hồ Chí Minh
 • YouNet Media is the most innovative Social Media Listening & Social Intelligence Solution agency in Vietnam, we are trusted by leading global brands such as…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện giám sát trực tiếp các công việc xây dựng diễn ra trên công trường, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện giám sát trực tiếp các công việc liên quan đến phần Cơ, Điện diễn ra trên công trường, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện đánh giá, kiểm soát thanh toán, phát sinh và quyết toán hợp đồng cơ điện.
 • Hỗ trợ Quản lý dự toán khối lượng cơ điện cho công tác đấu thầu, soạn,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức công tác kiểm soát tài chính kế toán các dự án vận hành và các công ty kinh doanh độc lập theo từng lĩnh vực.
 • Theo thẩm quyền phê duyệt hiện hành.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức công tác kiểm soát tài chính kế toán các dự án vận hành và các công ty kinh doanh độc lập theo từng lĩnh vực.
 • Theo thẩm quyền phê duyệt hiện hành.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện đánh giá, kiểm soát thanh toán, phát sinh và quyết toán hợp đồng xây dựng.
 • Hỗ trợ Quản lý dự toán khối lượng xây dựng cho công tác đấu thầu, soạn,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, theo dõi, lưu trữ hồ sơ và thực hiện các công việc hành chánh khác.
 • Soát xét hồ sơ, trình ký, lưu trữ.
 • Kiểm soát hồ sơ đúng form theo ISO.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác triển khai, kiểm tra và phối hợp với tất cả nhà thầu trong dự án nhằm đảm bảo công tác An toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ theo…
IIG Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tầng 1 Tháp 1 Tòa nhà Novaland The Sun Avenue, 28 Đường Mai Chí Thọ, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM.
 • Hoạt động tổ chức các kỳ thi.
 • YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KỸ NĂNG.