Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11,807 jobs
Hà Nội
 • VPBank is implementing various programs following approved plan and enhancing risk governance in correspondence with SBV and international standards, including…
Hà Nội
 • Project Manager - Quản Dự án Khối Quản trị Rủi ro - Hà Nội Project Manager - Quản Dự án Khối Quản trị Rủi ro - Hà Nội - TA Project Manager - Quản Dự án…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Define concise goals and objectives within a project framework.
 • Ensure all project requirements and/or objectives are correctly gathered, understood and…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hà Nội
 • Lập Kế Hoạch,Quản Dự Án.
 • Coordinate all aspects of a project throughout software development process.
 • Review work packages and schedule to implement on-time…
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Establish professional relationships with customers to ensure customer satisfaction.
 • Manage the interest of all stakeholders (customer, company, suppliers, etc)…
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án:
 • O Quản , kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án.
 • O Kiểm soát nguồn lực dự án.
SHB
Hà Nội
 • Kiến thức chuyên sâu về quản và phát triển các dự án ngân hàng phục vụ;
 • Đề xuất, tham mưu, lập kế hoạch đối với công tác quản và phát triển dự án quốc tế…
thương mại Diệu Linh
Hà Nội
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Kỹ năng quản dự án.
 • Quản các giai đoạn dự án, chuẩn bị đầu tư:
 • Thiết kế - dự toán, đấu thầu, quản hợp đồng, thanh quyết toán dự án.
Thịnh Tiến Đạt
Đồng Nai
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • + Quản lí hồ sơ dự án.
 • + Theo dõi và thống kê số lượng khách hàng ký HĐ cho các dự án đơn vị Quản lý.
 • Các dự án đang triển khai.
 • + Cập nhật và theo dõi dự án:
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Ban quản dự án.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm quản dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Tham dự họp theo yêu cầu.