Jobs 1 to 10 of 9,503
Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân viên quản chất lượng

Savvycom - Hà Nội
Develop, execute and maintain formal software test plans. Develop and execute detailed test procedures and test cases. Evaluate and report test execution...

Nhân viên Quản chất lượng (QA)

Nhật Cường Software - Hà Nội
Tốt nghiệp đại học ngành quản chất lượng hoặc liên quan đến Công nghệ thông tin. Xây dựng hệ thống quản cho các doanh nghiệp top 100 Việt Nam....

Chuyên viên quản chất lượng

CMC Telecom - 5 reviews - Thành phố Hồ Chí Minh
+ Quản hệ thống tài liệu quản chất lượng/an toàn thông tin; + Được đào tạo về quản chất lượng/an toàn thông tin, các tiêu chuẩn hệ thống quản ISO....

Chuyên viên quản chất lượng

Kết Cấu Thép ATAD - Thành phố Hồ Chí Minh
1 năm kinh nghiệm làm công tác quản chất lượng trong các công ty sản xuất/xây dựng kết cấu thép. Khác được giao....

Chuyên viên quản chất lượng

Admicro - Hà Nội
Lập kế hoạch, đưa ra các tiêu chí để giám sát, quản và đảm bảo chất lượng các sản phẩm quảng cáo branding. Có kinh nghiệm làm tại vị trí kiểm soát chất lượng...

Chuyên viên Quản chất lượng

CMC - 961 reviews - Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị chất lượng, Quản trị kinh doanh, Luật…. Khảo sát, thu thập, tiếp nhận các ý kiến, mong muốn về việc cải...

Chuyên viên/Nhân viên Phát hành Thẻ - Phòng Quản hoạt độn...

VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản , xử số lượng Thẻ hoàn trả Trung tâm Thẻ. Chịu trách nhiệm quản kết quả giao Thẻ cho Khách hàng:....

Chuyên viên/Nhân viên Phát hành PIN - Phòng Quản hoạt độn...

VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản , xử số lượng PIN hoàn trả TTT. Chịu trách nhiệm quản kết quả giao PIN cho Khách hàng:. Xử các yêu cầu của Khách hàng:....

Nhân Viên QS/ QA-QC/ Documents Control

Kết Cấu Thép ATAD - Thành phố Hồ Chí Minh
Có khả năng tổ chức và quản tốt. Tổng hợp chi phí và quản chi phí độc lập để đánh giá, tổng kết và và báo cáo về công tác tính toán, quản chi phí thi...

Chuyên viên chính quản chất lượng và điều phối dự án

Baoviet Bank - Hà Nội
Quản chất lượng. Xây dựng các báo cáo chất lượng. Quản , sắp xếp và lưu trữ hồ sơ dự án. Quản , cấp phát mã dự án nội bộ Trung tâm CNTT;...