Page 1 of 1,243 jobs
Create your CV - It only takes a few seconds
GUNZETAL VIỆT NAM
Bình Dương
13,000,000 VNĐ a year
Sản xuất / Vận hành sản xuất. Hiểu rõ về lưu trình sản xuất. Lập các báo cáo kế hoạch sản xuất. Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi đơn hàng....
Bình Dương
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
Hỗ trợ giám sát sản xuất. Báo cáo hoạt động sản xuất lên cấp trên. Công ty sản xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Trợ lý sán xuất....
CÔNG Ty TNHH TÂN THÀNH ĐẠT
Bình Dương
Mô tả công việc: (Mức lương: 9 - 12 triệu VNĐ) - Tiếp nhận đơn hàng, lập Kế hoạch sản xuất - kiểm soát cân đổi diều tiết kế hoạch đáp ứng tiến độ SX - Thực...
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
Bình Dương
Mô tả công việc: (Mức lương: 10 - 12 triệu VNĐ) • Arrange production based on factory's capacity & order delivery • Check capacity of current month loading...
Đại Hoa
Bình Dương
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
Quản lý tiến độ sản xuất. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất. Có kinh nghiệm quản lý sản xuất 5 năm trở lên các bộ phận:....
Bình Dương
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
Nhân viên kế hoạch sản xuất. Nhận đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất theo tháng và tuần dựa trên tính toán năng lực sản xuất của nhà máy....
Dan On Foods
Bình Dương
Sản xuất / Vận hành sản xuất. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí Thư ký sản xuất ngành hàng thực phẩm....
Bình Dương
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ a month
Quản lý sản xuất. Nhận đơn hàng, điều phối nguyên liệu cho bộ phận quản lý sản xuất để sản xuất. Kiểm tra quá trình sản xuất. Chuẩn bị xuất hàng....
Bình Dương
30,000,000 VNĐ a year
Trưởng phòng sản xuất. Có sự hỗ trợ của phó trưởng bộ phận và các trợ lý sản xuất, tổ trưởng sản xuất và QC. Quản lý các hoạt động sản xuất của công ty....
Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Bình Dương
Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) Manage a team assigned for part of production process. Ensure effective production operation. Manage workers in...