Create your CV - It only takes a few seconds

Sei Electronic Components Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
6,900,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước sạch.
 • Lt;br / gt;- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.
 • 6900K - 10000K VND một tháng.

NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU (PMC...

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ a month
 • Lập kế hoạch, theo dõi và xử lý các sự cố liên quan tới tiến độ sản xuất, lịch xuất hàng.
 • Liên lạc, thảo luận với các phòng bạn liên quan về kế hoạch sản xuất.

KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Customer Satisfication lt;br / gt;- Quản lý chất lượng sản phẩm sau xuất hàng lt;br / gt;- Nắm bắt yêu cầu khách hàng và triển khai áp dụng trong nhà máy, Đánh…

SALES ADMIN

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Lt;br / gt;- Confirm shipping schedule and negotiable with customer.
 • Lt;br / gt;- Follow up plan to meet customer's requirement.
 • 9000K - 15000K VND một tháng.

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải trong ngành Môi trường/Xử lý chất thải, Điện…

NHÂN VIÊN IT HARDWARE (CHUYÊN HỖ TRỢ HỆ THỐNG NỘI BỘ)

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
6,900,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Quản lý hệ thống máy tính, server, máy in và các thiết bị IT.
 • Lt;br / gt;- Quản lý phần mềm sản xuất lt;br / gt;- Khắc phục và sửa chữa phần cứng, phần mềm và…

Kỹ Sư Phòng Quản Lý Chất Lượng

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Phòng Quản Lý Chất Lượng trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, QA/QC được tuyển dụng…

Sales Admin

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Admin trong ngành Hành chánh/Thư ký, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng được tuyển dụng…

Kỹ Sư Bộ Phận Sản Xuất

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Bộ Phận Sản Xuất trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, Cơ khí được tuyển dụng tại Hà…

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
10,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, QA/QC…

Kỹ Sư Công Đoạn Sản Xuất Bảng Vi Mạch Dẻo

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
8,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Công Đoạn Sản Xuất Bảng Vi Mạch Dẻo trong ngành Hóa học/Hóa sinh, Điện/Điện tử, Cơ…

Kỹ Sư Kỹ Thuật Công Đoạn PE ( Mức Lương: $400 – $700 USD )

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • $400 – $700 USD ) trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, Cơ khí được tuyển dụng tại Hà Nội bởi SEI ELECTRONIC COMPONENTS

Kỹ Sư Kỹ Thuật Công Đoạn - PE ( Mức Lương: $380 - $650 USD )

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • $380 - $650 USD ) trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, Cơ khí được tuyển dụng tại Hà Nội bởi SEI ELECTRONIC COMPONENTS

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất trong ngành Sản Xuất, Biên phiên dịch được tuyển…

Nhân Viên Phòng An Toàn

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phòng An Toàn trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, An toàn lao động được tuyển…

Get new jobs for this search by email