Create your CV - It only takes a few seconds

Shb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 208 jobs

Kiên Giang - Nhân viên thẩm định địa bàn

Kiên Giang
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của…

SHB FINANCE TUYỂN DỤNG: NV THU NHẬN HỒ SƠ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ...
Ninh Thuận +4 locations
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin SHB FINANCE TUYỂN DỤNG:
 • 25 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm SHB FINANCE TUYỂN DỤNG:
 • Đưa hồ sơ lên hệ thống.

Hồ Chí Minh - Nhân viên Nhắc phí

Thành phố Hồ Chí Minh
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Thực hiện các hoạt động nhắc phí trước hạn qua điện thoại (trực tổng đài Thu hồi nợ).
 • Sẽ được training cụ thể khi nhận việc.
 • Có thể chịu được áp lực công việc.

Hà Nội - Nhân viên Nhắc phí

8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Thực hiện các hoạt động nhắc phí trước hạn qua điện thoại (trực tổng đài Thu hồi nợ).
 • Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình, khả năng trả nợ của từng khách hàng…

Cà Mau - Nhân viên thẩm định địa bàn

6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của…

Tiền Giang - Nhân viên thẩm định địa bàn

Tiền Giang
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của…

Hồ Chí Minh - Nhân viên thẩm định địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của…

Đồng Nai - Nhân Viên Thẩm Định Địa Bàn

Đồng Nai
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của khách hàng.
 • Xác minh toàn bộ thông tin và tính xác thực của Hồ sơ khách hàng.
 • Làm việc ngoài thị trường.

Ninh Thuận - Nhân viên thẩm định địa bàn - Khối Quản trị rủi...

Ninh Thuận
7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của…

Đăk Lắk - Nhân viên thẩm định địa bàn - Khối Quản trị rủi ro

Đắk Lắk
7,500,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của…