Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 64,418 jobs
APEC GROUP
Việt Nam
 • Head office – 3rd Floor, Grand Plaza, 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa, Cau.
 • Each candidate can choose one of the following career fields:
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • Preparing and analyzing monthly Dash Board, Sales reports, quarter management reports.
 • Cross-checking financial reports and data closely for discrepancies.
Công Ty TNHH Cinnamon Lab
Hà Nội
 • The Finance Assistant (FA) shall provide support to Finance Manager in financial management and internal control of the Cinnamon AI Vietnam.
Happiness Saigon Agency
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Issue invoices to clients and track incoming invoices.
 • Track and manage receivables and payables.
 • Bookkeeping in Fast accounting online system (AR/AP, cash/bank…
Công Ty TNHH Confluence (Việt Nam)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • New ideas are fostered by diverse voices, great listeners and close collaboration.
 • At Confluence, we dream big and think differently about technology.
VINestate VietNam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Maintain good relations with government offices:
 • Tax Department, Planning & Invest Dept, Statistics Office, Independent Auditors, etc….
 • Toàn thời gian cố định.
HD Bank
Lâm Đồng +13 locations
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, tiếng Anh thương mại...
 • Hạch toán thu vốn - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra báo cáo phân tích tài chính cho từng dự án vận hành so sánh với ngân sách nhằm cảnh báo kịp thời tình hình tài chính của các dự án.
HD Bank
Bình Dương +1 location
 • Tài chính, Ngân hàng, Hành chính - Thư ký, Nhân sự hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
Linkbynet
Thành phố Hồ Chí Minh
 • LINKBYNET is a leading provider of private and public cloud computing solutions, associated with full managed services.
 • You will report to the Group CFO.