Create your CV - It only takes a few seconds

Tập Đoàn Ktg jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Thành phố Hồ Chí Minh
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Do nhu cầu phát triển thị trường Công Ty Cổ Phần KTG Energy cần tuyển thêm chuyên viên pháp lý lĩnh vực :
 • Điện năng lượng mặt trời.
 • Bằng cấp liên quan, CV.

NHÂN VIÊN QC - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Đồng Nai
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Kiểm tra sản phẩm, giám sát sản phẩm tại từng vị trí / từng công đoạn được giao lt;br / gt;
 • Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào lt;br / gt;

CHUYÊN VIÊN R D - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Đồng Nai
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • 1/ Hỗ trợ trưởng phòng R &D cải tiến sản phẩm lt;br / gt;
 • 2/ Hỗ trợ trưởng phòng phát triển sản phẩm mới lt;br / gt;
 • 9000K - 15000K VND một tháng.

KẾ TOÁN TRƯỞNG - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Thành phố Hồ Chí Minh
13,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a year
 • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
 • Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán lt;br / gt;

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Kiểm tra, tập hợp số liệu tất cả các tài khoản liên quan đến quá trình sản xuất.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ nhập vật tư, hàng hóa.

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

Tập Đoàn KTG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp cận và thuyết phục khách hàng tiềm năng (chủ yếu là Hiệp hôi, khách hàng doanh nghiệp,… ) trở thành người sử dụng, quảng bá sản phẩm KTG Industrial.

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Đồng Nai
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ a month
 • Đảm bảo máy trong ca sản xuất luôn trong tình trạng sản xuất lt;br / gt;
 • 2/ Hạn chế máy dừng trong quá trình sản xuất lt;br / gt;
 • 6000K - 9000K VND một tháng.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Đồng Nai
13,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • 1/ Lên kế hoạch bảo trì khuôn theo tuần/tháng/quý/năm lt;br / gt;
 • 2/ Thống kê nguyên nhân lỗi khuôn, phân tích lý do, và đưa ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Thành phố Hồ Chí Minh
12,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a year
 • Kiểm tra, đối chiếu và xử lý số liệu đúng thực tế phát sinh theo các quy định về kế toán lt;br / gt;
 • Kiểm soát hạch toán các kế toán phần hành:

BUSINESS DEVELOPMENT (SOLAR PROJECT) - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Thành phố Hồ Chí Minh
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ a month
 • Tìm kiếm khách hàng mảng điện mặt trời áp mái lt;br / gt;
 • Phối hợp MKT tham gia các hoạt động hội thảo của ngành năng lượng tái tạo lt;br / gt;

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành

Tập Đoàn KTG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có 2 vị trí công việc:
 • Hỗ trợ sửa chữa các công việc tại phòng bảo hành.
 • Nhân viên bảo hành công trình:
 • Kiểm tra, xử lý các vấn đề tại các công trình.

TRƯỞNG PHÒNG QA - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Đồng Nai
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng và triển khai BSC /KPIs cho nhà máy theo định hướng chiến lược của tập đoàn .
 • Quản lý, giám sát và điều hành nhân viên phòng QA lt;br / gt;

KẾ TOÁN THUẾ (PHÁP LÝ) - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Thành phố Hồ Chí Minh
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ sổ sách pháp lý.
 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán lt;br / gt;
 • Lập kế hoạch tài chính pháp lý năm lt;br / gt;

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÀI SẢN - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Đồng Nai
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các tài sản được giao, bao gồm:
 • Kiểm tra tình trạng nhà xưởng, đề xuất bảo trì sửa chữa/thay thế các…

NHÂN VIÊN BẢO HÀNH - Việc làm tiêu biểu

TẬP ĐOÀN KTG
Hà Nội
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Tiếp nhận và xử lý hàng bảo hành nhanh chóng, đảm bảo lt;br / gt;
 • Thực hiện các thủ tục, quy trình tiếp nhận sản phẩm bị lỗi cần sửa chữa bảo hành.

Get new jobs for this search by email