Create your CV - It only takes a few seconds

Taisun Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 53 jobs

Giám Sát Thi Công

Taisun Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, điều hành công tác thi công tại hiện trường.
 • Kiểm soát sự thay đổi, báo cáo và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án;

Giám Sát Thi Công

Công ty TNHH Taisun Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, điều hành công tác thi công tại hiện trường.
 • Kiểm soát sự thay đổi, báo cáo và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án;

Export Sales & MKT Specialist

Taisun Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Actively explore and develop new markets/new customers through internet, online commercial (B2B) website as company’s target.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Trainee

Taisun Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are recruiting some Trainees for some departments as below:
 • HR/Legal - Import-Export - Purchasing - QA - Technical (Mechanical & Electric).

Purchasing Supervisor

Taisun Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To balance material based on the real sale situation & forecast sale of next few months;
 • Make MRP report and control material;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Digital Content Executive

Taisun Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Research, analyze products / services of businesses, analyze customers and competitors to formulate SEO strategies;
 • Research and build keyword set for SEO;

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Công ty TNHH Taisun Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Actively explore and develop new markets/new customers through internet, online commercial (B2B) websites…..as company’s target.
 • Meeting with Visitors if any.

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Taisun Việt Nam
Quảng Bình
13,000,000 VNĐ a year
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng trong khu vực được giao theo định hướng của Công ty.
 • Tổ chức việc bán hàng cho nhà phân phân phối thông qua việc:

MECHANICAL SUPERVISOR

Taisun Việt Nam
Việt Nam
15,000,000 VNĐ a month
 • Lập kế hoạch bảo trì máy hằng tuần, hàng ngày, hàng tháng;
 • Trực tiếp tham gia thực hiện công việc bảo trì, sữa chữa, khắc phục, sự cố máy móc, thiết bị;

Nhân Viên Kho Linh Kiện

Taisun Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
8,000,000 VNĐ a month
 • Cấp phát vật tư trong ca trực;
 • Kiểm tra các thông số kỹ thuật, thiết bị trước khi nhập kho;
 • Theo dõi phụ tùng keo tận dụng, hàng gửi, CCDC;