Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 145 jobs
TECOMEN
Hưng Yên
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng tại công đoạn.
 • Kiểm soát diễn biến hoạt động sản xuất tại các công đoạn được quy định, đảm bảo không lọt lỗi đến công đoạn tiếp…
TECOMEN
Kiên Giang
15,000,000 VNĐ a month
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý máy lọc nước, cây nóng lạnh Karofi tại Tỉnh, huyện chưa có…
TECOMEN
Gia Lai
15,000,000 VNĐ a month
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý máy lọc nước, cây nóng lạnh Karofi tại Tỉnh, huyện chưa có…
Tecomen
Hưng Yên
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Nhà máy Tecomen- Từ Hồ- Yên Mỹ- Hưng Yên.
 • Đầu mối tiếp nhận yêu cầu phát triển sản phẩm và quản lý dự án.
 • Kiểm soát line sản xuất nhằm kiểm soát các hạt động…
TECOMEN
Bình Phước
8,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý tại Tỉnh, huyện chưa có hệ thống…
TECOMEN
Ninh Thuận
15,000,000 VNĐ a month
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý máy lọc nước, cây nóng lạnh Karofi tại Tỉnh, huyện chưa có…
TECOMEN
Nghệ An
15,000,000 VNĐ a month
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý tại Tỉnh, huyện chưa có hệ thống đại lý hoạt động.
TECOMEN
Hà Nội
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Quản lý các dự án phát triển sản phẩm mới - nghành lọc nước gia đình (60%).
 • Tiếp nhận và làm rõ yêu cầu phát triển sản phẩm để ban hành hiến chương của dự án.
Tecomen
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng nội dung chiến dịch quảng cáo trên digital và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
 • Lên ý tưởng thông điệp, nội dung dưới nhiều hình thức (post, TVC, viral…
Tecomen
Hà Nội
 • Chế độ tập thể dục.
 • Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành về vấn đề tài chính.
 • Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh để đảm bảo Công ty luôn có…