Thương Mại Nguyễn Kim jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Jobs 1 to 10 of 70
Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Tập Tester - Công Ty CPTM Nguyễn Kim

Thương Mại Nguyễn Kim - Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Thực Tập Tester - Công Ty CPTM Nguyễn Kim. Kiểm thử các chức năng khi tích hợp vào hệ thống....

Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Hà Đông

Thương Mại Nguyễn Kim - Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Hà Đông. Sắp xếp hàng hóa tại kho ngăn nắp, khoa học, an toàn theo đúng sơ đồ của Thủ kho...

Nhân Viên Kho - Nguyễn Kim Hải Phòng

Thương Mại Nguyễn Kim - Hải Phòng
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Nhân Viên Kho - Nguyễn Kim Hải Phòng. Sắp xếp hàng hóa tại kho ngăn nắp, khoa học, an toàn theo đúng sơ đồ của Thủ kho /...

Chuyên Viên Sản Xuất Video - Công Ty CP TM Nguyễn Kim

Thương Mại Nguyễn Kim - Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Chuyên Viên Sản Xuất Video - Công Ty CP TM Nguyễn Kim. Chịu trách nhiệm quay phim và hậu kỳ video, hoặc biên tập video từ...

Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Hải Phòng

Thương Mại Nguyễn Kim - Hải Phòng
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Hải Phòng. Tránh nhiệm chính:....

Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt - Trung Tâm Kho Vận Nguyễn Kim

Thương Mại Nguyễn Kim - Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt - Trung Tâm Kho Vận Nguyễn Kim. Trực tiếp nhận lệnh điều động, phân công từ Điều phối giao...

Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Quận

Thương Mại Nguyễn Kim - Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Quận 1. Ngày cập nhật:....

Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Lê Văn Việt - Quận

Thương Mại Nguyễn Kim - Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Lê Văn Việt - Quận 9. Có kiến thức tốt trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số....

Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Kiên Giang

Thương Mại Nguyễn Kim - Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Kiên Giang. Tránh nhiệm chính:....

Chuyên Viên Dịch Vụ & CSKH - Nguyễn Kim Gia Lai

Thương Mại Nguyễn Kim - Gia Lai
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim. Chuyên Viên Dịch Vụ & CSKH - Nguyễn Kim Gia Lai. Lên kế hoạch, triển khai, giám sát việc giải quyết những khiếu nại của...