Create your CV - It only takes a few seconds

Thương Mại Xăng Dầu Thắng Lợi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Nam Bán Xăng Dầu, Có Đào Tạo Nhận Việc Ngay

Thương Mại Xăng Dầu Thắng Lợi
Nam Định
6,500,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • Tuyển gấp nam nhân viên bán hàng xăng dầu trực tiếp tại cây xăng của công ty .
  • Đứng bơm xăng và thu tiền trực tiếp của khách hàng Lương khởi điểm:

Nam LĐPT Bán Xăng Dầu Ngay Tỉnh

Thương Mại Xăng Dầu Thắng Lợi
Hà Nam
6,500,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • Tuyển gấp nam nhân viên bán hàng xăng dầu trực tiếp tại cây xăng của công ty .
  • Đứng bơm xăng và thu tiền trực tiếp của khách hàng Lương khởi điểm:

Nam LĐPT Bán Xăng Có Đào Tạo Nhận Việc Ngay

Thương Mại Xăng Dầu Thắng Lợi
Hải Dương
6,500,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • Tuyển gấp nam nhân viên bán hàng xăng dầu trực tiếp tại cây xăng của công ty .
  • Đứng bơm xăng và thu tiền trực tiếp của khách hàng Lương khởi điểm:

Nam Bán Hàng Cây Xăng Có Đào Tạo Đi Làm Ngay

Thương Mại Xăng Dầu Thắng Lợi
Bắc Ninh
6,500,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • Tuyển gấp nam nhân viên bán hàng xăng dầu trực tiếp tại cây xăng của công ty .
  • Đứng bơm xăng và thu tiền trực tiếp của khách hàng Lương khởi điểm:

Nam Bán Xăng Cửa Hàng Có Đào Tạo

Thương Mại Xăng Dầu Thắng Lợi
Bắc Giang
6,500,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • Tuyển gấp nam nhân viên bán hàng xăng dầu trực tiếp tại cây xăng của công ty .
  • Đứng bơm xăng và thu tiền trực tiếp của khách hàng Lương khởi điểm:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email