Create your CV - It only takes a few seconds

Thẩm Định Tín Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,036 jobs
Kiên Giang
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
Tiền Giang
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
Đắk Lắk
7,500,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
Fun Technology Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Chỉ làm tại văn phòng, sử dụng điện thoại, không phải di chuyển.
 • Thực hiện cuộc gọi cho khách hàng theo thông tin do công ty cung cấp.
 • Nam/Nữ tuổi từ 18 -> 35.
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TIÊN PHONG
Bình Dương
 • Thực hiện các báo cáo công việc định kỳ cho Trưởng Bộ Phận Thẩm định thực địa theo quy định.
 • Thực hiện báo cáo kết quả thẩm định thực địa theo quy định.
Tài Chính Shinhan Việt Nam
Bắc Giang
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Tiếp nhận hồ sơ khách hàng cần xác minh từ hệ thống và tiến hành đặt hẹn với các khách hàng và sắp xếp tuyến đường hợp lý để đến thẩm định tại nhà/công ty của…
Bình Phước
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
Bình Thuận
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
Bình Thuận
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định địa bàn, Thu hồi nợ hiện trường tại các Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác.
Bình Dương
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.