Create your CV - It only takes a few seconds

Tienphong Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 56 jobs

Chuyên viên đối tác nhân sự new

 • Tìm kiếm, lựa chọn nguồn ứng viên và tổ chức tuyển dụng đối với các vị trí được giao;
 • Phối hợp và hỗ trợ các Đơn vị tuyển dụng sắp xếp, bố trí nhân sự;

Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh new

 • Tiếp nhận, xử lý hồ sơ các dịch vụ thanh toán điện tử:
 • Triển khai các công việc hỗ trợ sau bán hàng với đối tác lớn:
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chuyên viên Đại diện sản phẩm tài trợ thương mại, ngoại hối... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn sản phẩm dịch vụ Tài trợ Thương mại, FX, eBank, tìm kiếm phát triển Khách hàng xuất nhập khẩu, khách hàng sử dụng eBank.
 • Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng.

Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm tín dụng t... new

 • Theo dõi tình hình tăng giảm dư nợ hàng ngày của dư nợ cho vay không có tài sản bảo đảm.
 • Liên tục cập nhật và phân tích tình hình thị trường, đơn vị kinh doanh,…

Chuyên viên chính Tích hợp hệ thống new

 • Xây dựng và triển khai các giải pháp kết nối, thanh toán từ hệ thống mpos tới các đối tác.
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp cho hệ thống eCounter, hỗ trợ…

Giám đốc Quản lý và Thúc đẩy bán

 • Hỗ trợ và thúc đẩy bán hàng đối với các ĐVKD thuộc phân vùng quản lý:
 • Hỗ trợ cấu trúc, thẩm định KH, trình phê duyệt, thúc đẩy sử dụng khoản tín dụng đã cấp.

Nhân viên Khách hàng Cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài:
 • Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm được giao.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch bán các sản phẩm cá nhân của ngân hàng (sản phẩm cho vay, thẻ tín dụng, tài khoản trả lương, tài khoản thanh toán) đảm bảo chỉ…

Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng new

 • Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ, đột suất liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, kế toán & kho quỹ, kiểm tra tuân thủ trong các hoạt động khác.

Chuyên viên Lập trình

 • Tiếp nhận yêu cầu điều chỉnh/phát triển phần mềm từ trưởng nhóm phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch triển khai.
 • Đối với vị trí Chuyên viên:

Giám đốc Kinh doanh khu vực new

 • Đặt mục tiêu, xây dựng các tuyến trách nhiệm trong phòng và tập trung vào phát triển dài hạn các mối quan hệ khách hàng hai bên cùng có lợi, đồng thời đảm bảo…

Chuyên viên Hỗ trợ người sử dụng

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cài đặt máy tính mới (bao gồm hệ điều hành,phần mềm theo quy định, đăng nhập vào hệ thống, mail, sử dụng các tài nguyên theo từng bộ phận.

Chuyên viên/Chuyên viên chính Phát triển Đối tác bất động sả... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi tình hình tăng giảm dư nợ hàng ngày của dư nợ bán lẻ.
 • Tìm kiếm và Triển khai các chương trình hợp tác với đối tác là các chủ đầu tư, sa…

Chuyên viên chính Thông tin quản trị

 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho các đơn vị kinh doanh thuộc Kênh phân phối, Khối Bán trực tiếp và/hoặc các Khối kinh doanh tại hội sở như…

Chuyên viên Hỗ trợ bán

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ đơn vị trong công tác quản lý sau vay, thu nợ, theo dõi nợ, nhắc nợ, phối hợp với các phòng ban bổ sung hồ sơ xử lý nợ, thu nợ khách hàng, hỗ trợ hồ sơ…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email