Vinestate Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
VINestate VietNam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Maintain good relations with government offices:
  • Tax Department, Planning & Invest Dept, Statistics Office, Independent Auditors, etc….
  • Toàn thời gian cố định.
VINestate VietNam
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ a month
  • Tìm hiểu thông tin sản phẩm của công ty.
  • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cùng đội nhóm phòng kinh doanh.
  • Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua & thuê sản phẩm bất…
» Create your CV - It only takes a few seconds