Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7,981 jobs
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kinh tế Quốc dân (Chuyên ngành kinh tế Xây dựng;
 • Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải, Xây dựng, Kiến…
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kinh tế Quốc dân (Chuyên ngành kinh tế Xây dựng;
 • Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Kiến trúc, GTVT….
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kinh tế Quốc dân (Chuyên ngành kinh tế Xây dựng;
 • Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải, Xây dựng, Kiến…
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp (tốt nghiệp các trường ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc);
 • Tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kinh tế Quốc dân …
Chứng khoán VNDIRECT
Hà Nội
 • Am hiểu kiến thức về quản lý dự án, đầu tư, xây dựng cơ bản, giám sát thi công xây dựng công trình,...
 • Trưởng phòng kĩ thuật tòa nhà kiêm xây dựng cơ bản.
thương mại Diệu Linh
Hà Nội
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Kinh tế Xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Hiểu biết hầu hết các lĩnh vực trong xây dựng trong nước và quốc tế.
Công ty Cổ phần Gia Tuấn
Hà Nội
 • Điều hành, lập tiến độ, giám sát kỹ thuật thi công công trình xây dựng.
 • Tốt nghiệp chính quy Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp.
Zamil Steel Buildings Vietnam .
Hà Nội
 • Processing of Order Entry/Change orders.
 • Review the PIS, Change Orders, Claims etc. received from Sales Office and raises questions and requests for…
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kinh tế Quốc dân (Chuyên ngành kinh tế Xây dựng;
 • Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải, Xây dựng, Kiến…
đầu tư xây dựng và thương mại Quốc Tế Vita
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường hoặc hạ tầng kỹ thuật.
 • Phụ trách hồ sơ, hiện trường các công trình giao thông,…