Page 1 of 11,425 jobs
Create your CV - It only takes a few seconds

Thư Ký Xây Dựng

Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quản lý xây dựng, Kiến trúc. Yêu cầu công việc....

Chỉ huy phó Công trình Xây dựng

Tập Đoàn Hawee
Việt Nam
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng. Công ty Hawee xây dựng công nghiệp cần tuyển 2 Chỉ huy phó, thực hiện các dự án xây dựng nhà xưởng công nghiệp trên...

Phụ kho Xây dựng

Tập Đoàn Hawee
Việt Nam
Tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng các ngành kinh tế, tài chính, kế toán, xây dựng, ngành về điện, kỹ thuật....

Chỉ hủy trưởng dự án Xây dựng

Tập Đoàn Hawee
Việt Nam
Hiện Chúng tôi đang cần tuyển 02 Chỉ Huy Trưởng Công trình Xây dựng, công việc cụ thể như sau:. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp...

kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH XD&VT Xuân Trường
Thái Bình
Biết xây dựng biện pháp thi công. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên công trường....

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

NOVALAND
Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây Dựng. Theo dõi về chất lượng và an toàn lao động các công việc xây dựng của các dự án trong khu vực....

FLC Group - Phó Phòng Đầu Tư Xây Dựng

Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến xây dựng. Phối hợp với ban QLDA giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình thi công xây dựng với các cơ quan nhà...

GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI XÂY DỰNG

NOVALAND
Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng và chịu trách nhiệm quản lý trong phạm vi ngân sách hoạt động thuộc phòng Hoạch định & Triển khai xây dựng sau khi được phê duyệt....

GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Ricons
Thành phố Hồ Chí Minh
Nam, tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành xây dựng, cầu đường; Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng;...

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG & AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NOVALAND
Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng và phát triển đội ngũ NV kế thừa. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng. Lên kế hoạch và quản lý xây dựng tất cả các dự án....