Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 519 jobs
Bình Định
 • Thông báo hàng hóa cho khách hàng, xác nhận tiến độ giao hàng và phương thức giao hàng.
 • Làm đề nghị giao hàng, yêu cầu lập phiếu giao hàng, yêu cầu soạn hàng.
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Bình Định
6,000,000 VNĐ a month
 • Tư vấn, gọi điện tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng.
 • Cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng.
 • Chăm sóc khách hàng và phản hồi những thắc mắc của khách hàng…
Bình Định
 • Thực hiện các công việc:
 • Thao tác, kiểm tra, đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẫn chất lượng và năng suất trong khâu mà mình được phân công thực hiện.
Công ty Cổ phần AZB
Bình Định
 • Cập nhật chứng từ, hóa đơn.
 • Theo dõi sổ sách mua hàng.
 • Theo dõi nhập xuất vật tư.
 • Một số công việc theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Bình Định
 • Quản lý hoạt động phòng y tế, công tác sơ cấp cứu ban đầu (nếu có).
 • Tổ chức khám bệnh định kỳ cho toàn CB-CNV Công Ty, lập sổ theo dõi tình hình sức khỏe CB-CNV…
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Bình Định
6,000,000 VNĐ a month
 • Cập nhật, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời, giảm thiểu tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn của…
Alphanam Group
Bình Định
30,000,000 VNĐ a month
 • Điều phối nhân, vật lực trên công trường,.
 • Giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục xây dựng - hoàn thiện của dự án.
 • Rà soát hồ sơ thiết kế.
Bình Định
10,000,000 VNĐ a year
 • Nhận danh sách Khách hàng (sử dụng sản phẩm Thẻ tín dụng) từ Trưởng nhóm và đến nhà khách hàng để kiểm tra, trao đổi và yêu cầu thanh toán;
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Kiểm tra năng lực và pháp lý của các đơn vị tham gia dự án.
 • Kiểm tra biện pháp thi công, bản vẽ triển khi thi công, vật liệu đầu vào của nhà thầu.
Công Ty 98 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Trườn...
Bình Định
 • Lái xe, lái máy thi công tại công trình của Công ty.
 • Đảm bảo an toàn khi vận hành, theo dõi và bảo dưỡng xe, máy….
 • 10 – 15 triệu trở lên tùy năng lực làm việc.