jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,949 jobs
Toyo Ink mpounds Việt Nam
Bắc Ninh
 • Canteen, VPP, đồng phục, điều xe, cảnh quan và an ninh.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
 • Xe đưa đón nhân viên:
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Apollo Junior
Bắc Ninh
 • Efficient & high quality implementation of customer care at the centre.
 • CSOs are responsible for customer care to all internal and external customers.
Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
Bắc Ninh
 • Control In and Out of stock.
 • Receive imported goods, checking, making receiving note and record- report.
 • Keep the equipment in warehouse tidy and well-arranged…
Apollo Junior
Bắc Ninh
 • Arrange the final tests, reports and certificates for all young learner classes.
 • Liaise with AC/ AM to supply tests for YL classes.
Bưu điện tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.
 • Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng thuộc phạm vi được giao.
 • 2 Nữ, độ tuổi từ 20 đến 35.
Toyo Ink mpounds Việt Nam
Bắc Ninh
 • Canteen, cleaning, stationery, uniform, Company bus, gardening and security.
 • Other tasks under the assignment of superiors.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Quản lí công nhân làm việc.
 • Quản lí xuất hàng hằng ngày, quản lí sản lượng hàng.
 • Quản lí 3D-5S vệ sinh nhà xưởng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Toyo Ink mpounds Việt Nam
Bắc Ninh
 • Handle purchase requests of raw materials and supplies.
 • Place purchase orders and work with supplier in shipping schedule and documents.
 • Toàn thời gian cố định.
Công ty TNHH Quốc tế Delta
Bắc Ninh
 • Nhận yêu cầu vận chuyển từ bộ phận giao nhận của công ty hoặc từ khách hàng trực tiếp.
 • Thu xếp xe nội bộ hoặc xe của nhà cung cấp để thỏa mãn các yêu cầu vận…
ĐIỆN TỬ CANON BẮC NINH VIỆT NAM
Bắc Ninh
 • Quản lý việc cung cấp linh kiện cho dây chuyến sản xuất.
 • Tuân thủ tần suất cấp, số lượng cấp và loại linh kiện cấp.
 • Lập kế hoạch xuất hàng dịch vụ.