Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 531 jobs
 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hàng, Quản lý Kho hàng;
 • Thực hiện chuẩn bị hàng hóa đúng lô / ngày, số lượng ...
 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hàng, Quản lý Kho hàng;
 • Thực hiện chuẩn bị hàng hóa đúng lô / ngày, số lượng ...
 • The Warehouse Administrator has general responsibility to assist warehouse supervisor and warehouse manager in customer service, order handling;
Khang Thành
Biên Hòa
 • Thực hiện việc các công việc liên quan đến quản lý hành chính, mua sắm, theo dõi tổng hợp văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng trong công ty.
 • Plan, schedule and monitor the movement of material through the production cycle.
 • Determine material requirements from engineering and production schedules.
Biên Hòa
 • Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam.
 • You will insight and understand the must win battle of Nestle Vietnam to delight consumer, deliver competitive advantage, excel in…
 • The Team Leader is responsible for directing the daily activities for a specified area (team, group) of warehouse operations, including supervision and the…
 • Thực hiện các bước bán hàng cơ bản.
 • Các phép toán qui đổi trong sales.
 • Hồ sơ bán hàng, tuyến bán hàng, đánh giá thực hiện.
 • Trưng bày và bán đủ các nhãn hang.
Trường Đại Học Quốc Tế
Thủ Đức
 • The Office of Student Service is seeking qualified candidates to take the following responsibilities:
 • Be in charge of implementation of student services and the…
An Lập
Biên Hòa
 • Quản lý chất lượng đảm bảo hệ thống QA phù hợp với yêu cầu của Công ty và yêu cầu của khách hàng.
 • Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được thực hiện…