Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Quảng Ngãi

Sort by: relevance - date
Page 1 of 271 jobs

Warehouse worker new

Quảng Ngãi
 • Thực hiện công việc giao nhận hàng hóa, sắp xếp, sàng lọc kiểm kê nguyên liệu, phụ tùng;Thực hiện công việc cập nhật dữ liệu hàng ngày cho các giao dịch của kho…

Admin assistant

NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Support Admin team Develop and maintain a filing system.
 • Update and maintain office policies and procedures.
 • Submit and reconcile expense reports.

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) new

SHB
Quảng Ngãi
 • Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Lâm Đồng, Bình Thuận.
 • Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng cá nhân nhằm tiếp thị,…

Inspector

Quảng Ngãi
 • 'Thực hiện công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của cấp trên.
 • '· Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cũng như sản phẩm nhà máy theo tiêu…

KẾ TOÁN CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi
 • 1.Thực hiện, kiểm tra, soát xét việc cập nhật chứng từ kế toán, hạch toán của các cửa hàng, chi nhánh quản lý.
 • Thưởng hấp dẫn, bao gồm:

Receptionist

NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Welcomes visitors by greeting them, in person or on the telephone;
 • Directs visitors by maintaining employee and department directories;

Giao Dịch Viên Quỹ - PGD Mộ Đức -

6,500,000 VNĐ a month
 • Thực hiện nhiệm vụ ngân quỹ và các hoạt động liên quan:
 • Kiểm tra chứng từ đầy đủ, hợp lệ, tuân thủ các quy trình, quy định nghiệp vụ Ngân hàng trong quá trình…

Production Engineer

Quảng Ngãi
 • In this role, you will provide engineering expertise during manufacturing operation including development, optimization the manufacturing process, so as to…

NHÂN VIÊN KẾ TOÀN – HÀNH CHÍNH TẠI QUẢNG NGÃI

Đầu Tư Tây Bắc
Quảng Ngãi
 • Tổng hợp hồ sơ, phân loại chứng từ kế toán.
 • Liên hệ làm việc với các cơ quan thuế, ngân hàng ….
 • Thực hiện nhiệm vụ của Thủ quỹ.
 • Công tác hành chính tổng hợp:

CHI NHÁNH SEABANK QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG new

Quảng Ngãi
 • 1 - CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho Khách hàng cá nhân (“KHCN”) – theo đúng định hướng của Ngân hàng nhằm hoàn thành…