jobs in Đồng Nai

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: TG VINA ARKS (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 33 jobs
TG VINA ARKS
Đồng Nai
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty toàn cầu về điện tử, quang học.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc - Tìm kiếm, quản lý đơn đặt hàng.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
16,000,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất linh kiện điện tử.
 • Loại công việc Quản lý điều hành.
 • Nội dung công việc - Quản lý,đào tạo nhân viên trong line làm việc.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Nội dung công việc • Nắm bắt được các đặc tính sản phẩm.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty toàn cầu về điện tử, quang học.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc - Tìm kiếm, quản lý đơn đặt hàng.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Loại công việc Hóa học.
 • Nội dung công việc - Thực hiện lấy mẫu, thí nghiệm và phân tích các thông số theo yêu cầu.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Nội dung công việc - Quản lý và phối hợp xây dựng, triển khai hệ thống các…
TG VINA ARKS
Đồng Nai
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty toàn cầu về điện tử, quang học.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc - Tìm kiếm, quản lý đơn đặt hàng.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Làm Invoce, packing list.
 • Theo dõi chứng từ, lịch xuất hàng.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc • Phát triển, thực hiện và thúc đẩy các kế hoạch hành…
TG VINA ARKS
Đồng Nai
18,000,000 VNĐ - 23,000,000 VNĐ a month
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Nội dung công việc - Quản lí nhân sự công ty.
 • Quản lí hồ sơ, tài liệu của công ty.