Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 370 jobs

Tuyển 2 trợ lý giám đốc (Fulltime, Partime)

CE GROUP
Hà Nội
 • Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, thành thạo tiếng Anh, tin văn phòng thành tạo.
 • Chấp nhận Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường, ra trường 1 năm.

Autosar Software Engineer

CE GROUP
Hà Nội
 • This is an on-site position at Canadian office of one of the “Big Three” automakers in North America.
 • Participating in this project, you will have chance to…

Senior Embedded Software Engineer onsite Canada

CE GROUP
Hà Nội
 • This is an on-site position at Canadian office of one of the “Big Three” automakers in North America.
 • Participating in this project, you will have chance to…

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CE GROUP
Hà Nội
 • Phụ trách tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng, tạo nguồn tuyển dụng.
 • Liên lạc trao đổi, đối ứng các vấn đề liên quan đến chế độ, tiền lương của ứng viên cho…

THỰC TẬP TUYỂN DỤNG

CE GROUP
Hà Nội
 • Đăng tuyển các vị trí cần tuyển theo nhu cầu tuyển dụng của công ty.
 • Tìm kiếm ứng viên phù hợp, tiến hành phỏng vấn, lên kế hoạch và phát triển hệ thống, quy…

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CE GROUP
Hà Nội
 • Lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng phát triển thị trường bệnh viện  Lập kế hoạch tiếp cận, giới thiệu sản phẩm/giải pháp cho các bệnh viện tại Hà Nội và các…

Marketing online

CE GROUP
Hà Nội
 • Yêu cầu tốt nghiệp từ Học viện báo chí và tuyền truyền.
 • Có thể làm full time hoặc partime.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:

Nhân viên viết bài

CE GROUP
Hà Nội
 • Yêu cầu tốt nghiệp từ Học viện báo chí và tuyền truyền.
 • Có thể làm full time hoặc partime.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:

Senior Developer (Java or JavaScript)

CE GROUP
Hà Nội
 • Senior Developer (Java or JavaScript).
 • Developing and maintaining Septeni Group's strategic products, responsible for writing.
 • What We Need from You:

AI DEVELOPER (C/C++,Python,Java) (HÀ NỘI)

CE GROUP
Hà Nội
 • AI DEVELOPER (C/C++,Python,Java) (HÀ NỘI).
 • Nghiên cứu, phát triển các ứng dụng AI.
 • Có kinh nghiệm với 1 trong các ngôn ngữ lập trình sau:

Technical Director

CE GROUP
Hà Nội
 • 10+ years software development experience.
 • 5+ years of technical leadership experience.
 • Deep knowledge of one of the following languages:
 • Hình thức nộp hồ sơ:

IT PROJECT MANAGER

CE GROUP
Hà Nội
 • At least 1 year experience at PM position.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:

Development Manager

CE GROUP
Hà Nội
 • 10-15+ years of experience in Software Development Life Cycle.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:

Quản lý dự án IT

CE GROUP
Hà Nội
 • Quản lý dự án IT.
 • 3 năm IT, 1 năm manager.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:

.NET Tech Lead

CE GROUP
Hà Nội
 • More than 6 years of experience with successful experience in team management.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:

Get new jobs for this search by email