Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 65 jobs
MTalent
Hà Nội
 • Quản lý thương hiệu cho Tập đoàn và các công ty thành viên:
 • Xây dựng các quy trình/quy định để quản lý thương hiệu cho Tập đoàn và các công ty thành viên đảm…
MTalent
Hà Nội
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Quản lý hệ thống kỹ thuật:
 • Hỗ trợ Giám đốc Ban phối hợp các cơ sở tổ chức thực hiện, giám sát công tác vận hành, bảo dưỡng, xử lý sự cố hệ thống kỹ thuật các…
MTalent
Hà Nội
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a year
 • Quản lý các hoạt động bán hàng và kỷ luật bán hàng hàng ngày.
 • Đảm bảo chất lượng, tính hiệu quả xử lý hồ sơ tín dụng.
 • Am hiểu tổ chức FCCOM, MSB:
MTalent
Hà Nội
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Thẩm thực địa (Theo quy trình, quy định của FCCOM):
 • Thực địa nơi ở, nơi làm việc, nơi kinh doanh...
 • Của khách hàng tùy thuộc vào yêu cầu của sản phẩm và bộ phận…
MTalent
Hà Nội
 • Giám sát trực tiếp quá trình thi công xây dựng của nhà thầu tại hiện trường dự án theo sự phân công của cấp quản lý;
 • Xử lý các vấn đề phát sinh:
MTalent
Hà Nội
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Quy hoạch các sản phẩm sẵn có, nghiên cứu sản phẩm mới.
 • Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh đối với các khách hàng, đối tác ngoài Tập đoàn.
MTalent
Hà Nội
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Quản lý hoạt động triển khai của các kênh own media:
 • Website, Facebook, quản lý danh tiếng, social listening, CRM, DMP, Wifi marketing.
MTalent
Hà Nội
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Lập Báo cáo tài chính và báo cáo thống kê định kỳ (ngày, tháng, quý, năm) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và FCCOM.
 • Mở tài khoản, chi nhánh mới.
MTalent
Hà Nội
27,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ a month
 • Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh:
 • Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập thông…
MTalent
Hà Nội
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo dựa trên bộ tiêu chuẩn của tập đoàn.
 • Triển khai đào tạo và cung cấp kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cần và đủ cho nhân…