Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 208 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện, theo dõi các chỉ tiêu danh mục tín dụng và phân luồng các khoản nợ có vấn đề tại các Vùng, khu vực, Chi nhánh, địa bàn…theo phân công;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Liên hệ, tìm kiếm các kênh tuyển dụng, các trung tâm việc làm để thông báo tuyển dụng, đăng báo bổ sung nhân sự bảo vệ;
 • CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, kiểm định hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc PR theo các chương trình cụ thể sau khi đã được phê duyệt;
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chức năng soạn thảo và thẩm định văn bản pháp lý:
 • Xem xét tất cả các thủ tục, quy định nội bộ phù hợp với pháp luật Việt Nam nói chung và quy định của Ngân hàng…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chủ động tổ chức triển khai các chương trình truyền thông, các hoạt động phong trào dành riêng cho CBNV nhằm thúc đẩy hoạt động và góp phần để văn hóa doanh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản lý công việc tại khu vực lễ tân.
 • Tiếp nhận và trả lời điện thoại, giải đáp thắc mắc liên quan cho khách hàng;
 • Thực hiện công tác báo cáo….
Overall, how relevant are these jobs?