Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 822 jobs

Nhân Viên Callcenter [ Khương Trung]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
12,000,000 VNĐ - 12,500,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Callcenter tại chi nhánh Khương Trung.
 • Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Quản lý chi nhánh [Khương Trung]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
30,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Khương Trung.
 • Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Khương Trung]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
12,000,000 VNĐ - 12,500,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Khương Trung.

Nhân Viên Tiếp Thị [ Khương Trung]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
12,000,000 VNĐ - 12,500,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tiếp Thị tại chi nhánh Khương Trung.
 • Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Nhân Viên Callcenter [ Thường Tín]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Callcenter tại chi nhánh Thường Tín.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Callcenter [ Sơn Tây]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Callcenter tại chi nhánh Sơn Tây.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Quản lý chi nhánh [Thường Tín]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
21,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Thường Tín.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Quản lý chi nhánh [Ngọc Hồi]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
21,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Ngọc Hồi.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Nhân viên Bán hàng [ Khương Trung]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
12,000,000 VNĐ - 12,500,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Bán hàng tại chi nhánh Khương Trung.
 • Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Mỹ Đình]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Mỹ Đình.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Linh Đàm]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Linh Đàm.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Gia Lâm]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Gia Lâm.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Sơn Tây]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Sơn Tây.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Đan Phượng]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Đan Phượng.

Nhân Viên Tiếp Thị [ Kim Văn-Kim Lũ]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tiếp Thị tại chi nhánh Kim Văn-Kim Lũ.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.