Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 517 jobs

Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân [ Kim Văn-Kim Lũ]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân tại chi nhánh Kim Văn-Kim Lũ.

Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân [ Dương Nội]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân tại chi nhánh Dương Nội.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân [ Nguyễn Trãi]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân tại chi nhánh Nguyễn Trãi.
 • Thời hạn nhận hồ sơ:

Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân [ Đan Phượng]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân tại chi nhánh Đan Phượng.
 • Thời hạn nhận hồ sơ:

Tư Vấn Viên [ Kim Văn-Kim Lũ]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Tư Vấn Viên tại chi nhánh Kim Văn-Kim Lũ.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Tư Vấn Viên [ Nguyễn Trãi]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Tư Vấn Viên tại chi nhánh Nguyễn Trãi.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Tư Vấn Viên [ Đan Phượng]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Tư Vấn Viên tại chi nhánh Đan Phượng.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Nhân Viên Tuyển Sinh [ Kim Văn-Kim Lũ]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tuyển Sinh tại chi nhánh Kim Văn-Kim Lũ.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân [ Phúc La, Hà Đông]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân tại chi nhánh Phúc La, Hà Đông.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Kim Văn-Kim Lũ]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
Easily applyResponsive employer
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Kim Văn-Kim Lũ.